2η Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας στις 22/01/2015.

Πίνακα Ανάρτησης Θεμάτων της 2ης/22-01-2015 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.

Πρόσκληση 5/21-01-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πρόγραμμα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Πρόσκληση

Πρόσκληση Ημερίδας Κτηματολογίου ΑΕ Πρόσκληση