Διεξαγωγή Ημερίδας ΔΡΑΜΑ - Αστική Ατζέντα.

Επίσκεψη Εκπροσώπων Maison de la Culture.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.