ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ».

εγκαίνια του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ».

24-06-2016 - Επίσκεψη σε Εκπροσώπους του Γερμανικού Κοινοβουλίου και των Ο.Τ.Α. της Γερμανίας στο Βερολίνο.