Πίνακας Θεμάτων 07ης /26-04-2016 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.

Διαγράμμιση Διαβάσεων.

Πεζοδρόμηση Αμπελακίων.