Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 7ης/21-04-2015.

Πρόσκληση Συνεδρίασης 14ης/08-04-2015 Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας.

Δελτίο Τύπου Πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση 14η/08-04-2015 της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας.