Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ) 2015 (European Mobility Week 2015).

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE.

Πίνακα Θεμάτων 18ης /22-07-2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.