Πίνακα Ανάρτησης Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 35/08-12-2014.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 36ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 9/12/2014.

Πίνακα Ανάρτησης Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 34/05-12-2014.ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πρόγραμμα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Πρόσκληση

Πρόσκληση Ημερίδας Κτηματολογίου ΑΕ Πρόσκληση