Πρόσκληση 13ης/23-03-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Πίνακας των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 13η/26-03-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας.

Πίνακα των θεμάτων που συζητήθηκαν στην 09η/26-03-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δράμας