Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ζ4ΑΩ9Μ-ΚΛΛ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34991/14-08-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΝ2Ω9Μ-ΘΓΚ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34983/14-08-2017 Αρ. Αποφ.: 194/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ8ΟΩ9Μ-6Υ3 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 34920/11-08-2017 Αρ. Αποφ.: 192/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΝΙΡΟΛ1Ε-0Ι0 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 249 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών –προετοιμασία και εν συνεχεία παραστάσεων με την Φιλαρμονική της Καλλιφύτου στις εορτές του Αγ. Παντελεήμονα, της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο που είναι πολύ σημαντική γιορτή της τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου αλλά και όλων των υπολοίπων εκδηλώσεων της Κοινότητας και των συλλόγων του χωριού.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1Κ8ΟΡ50-Ι4Λ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/510Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΑΔΟΟΛ1Ε-40Ζ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 250 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΜ3ΟΡ50-Ο7Ξ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/508Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΚ4ΟΡ50-3ΥΜ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/509Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΓ4Ω9Μ-ΙΝ7 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1693.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/07/2017 ΕΩΣ 31/07/2017 (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΣΚΙΩ9Μ-ΜΓΣ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1674.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Ξ11ΟΛ1Ε-256 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 1802 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΑΥΚΟΡ50-ΞΧ0 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/507Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 73ΞΜΟΡ50-Δ46 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/506Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Γ4ΩΟΡ50-5ΓΛ 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/505Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1η ΔΟΣΗ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Ι4ΒΟΡ50-142 21/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/504Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ