Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΝΡΓΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 60ΡΒΟΛ1Ε-ΝΥΟ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 288 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΔ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΞΤΟΡ50-Γ7Γ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/103Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΜΟΠΩ9Μ-ΒΝΩ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.304.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 67ΙΓΩ9Μ-6ΘΩ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.303.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δύο (2) ανθοδεσμών στο πλαίσιο διοργάνωσης ρεσιτάλ βιολιού & σεμινάριο βιολιού στη μεγάλη αίθουσα του Δ.Ω.Δ., από 09/02/2018 έως και 10/02/2018.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 65ΝΓΟΡ50-ΞΕ4 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/102Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΦΕΗΩ9Μ-ΡΔ7 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.302.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Ι3ΝΩ9Μ-4Ο5 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.301.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7Τ1ΔΩ9Μ-ΘΞ9 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.300.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΒΟ5Ω9Μ-77Μ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.299.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΠΩ7Ω9Μ-Β6Υ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.298.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΥΔΚΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 61ΡΩΩ9Μ-Γ67 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.297.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΥΕ1Ω9Μ-Τ3Χ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.296.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισαγωγή εκ νέου του θέματος «Επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος θετικών επιστημόνων Ν. Δράμας» για τον διαγωνισμό στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και την απονομή βραβείων»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΛΛΩ9Μ-ΥΦΕ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4763/14-02-2018 Αρ. Αποφ.: 101-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΕΖΦΩ9Μ-ΗΔΝ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.295.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΠ03Ω9Μ-Β7Μ 22/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.294.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ